ННП ИКТ в НОС

ОТВОРЕНИ ОНЛАЙН РЕСУРСИ ЗА СВОБОДНО ПОЛЗВАНЕ

Лекционните материали са разработени по Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“


Съдържание

Заглавие на курса

Сигурност в кибер пространството: злонамерен софтуер и злонамерени атаки

Анотация

Курсът обхваща теми, засягащи основни видове вредителски програми. Запознава се аудиторията с основни понятия в тази област, вредителски програми, принцип на работа на анти-вирусните програми, текущото състояние на вредителските програми и тенденциите за развитие.

Основна цел

Основната цел на курса е да изгради базови знания на участниците за вредителските програми и компетентности за анализ, почистване и възстановяване на заразени компютърни системи.

След приключване на курса участниците ще:

 • разпознават различните видове вредителски програми;
 • разбират опасностите, които се крият в кибер пространството както и отговорностите на крайния потребител.

Тематичен план

 1. Дефиниции
 2. Видове вредителски програми
 3. История на компютърните вируси:
  1. Начални академични разработки. Първите вируси за персонални компютри
  2. Макро вируси. Потопът от червеи в началото на века.
  3. Военни вируси, използвани като оръжия
 4. Настояще на вредителските програми. Бъдещи насоки на развитие. Кибер-оръжия и кибер-войни
 5. Анти-вирусни програми: скенери, програми за мониторинг, програми за проверка на интегритета и др. Перфектната анти-вирусна програма
 6. Защо “добрите” вируси са лоша идея. Как да направим "добър" вирус.

Очаквани резултати

След приключване на курса участниците ще:

 • могат да разпознават различните видове вредителски програми;
 • могат да разбират опасностите, които се крият в кибер пространството както и отговорностите на крайния потребител.

Предварителни изисквания

Участниците трябва да притежават компютърна грамотност и базови познания по операционни системи и техните приложения.

Целева група

Ученици от 9. до 12. клас. В тази възраст се предполага, че учениците вече притежават елементарна компютърна грамотност и имат базови познания по операционни системи.

Учители по информатика в средните училища. В курса могат да вземат учители и по други дисциплини, тъй като знанията, придобити в това обучение, повишават безопасната работа на потребителите в интернет среда.

Онлайн ресурси

 

Лекция 1: Дефиниции на понятието  (Изтегли PDF).

Лекция 2: Видове вредителски програми (Изтегли PDF).

Лекция 3: История на компютърните вируси (Изтегли PDF).

Лекция 4: Настояще на вредителския софтуер (Изтегли PDF).

Лекция 5: Анти-вирусни програми: скенери, програми за мониторинг, програми за проверка на интегритета и др. Перфектната анти-вирусна програма (Изтегли PDF).

Лекция 6: Защо "добрите" вируси са лоша идея! (Изтегли PDF).

 

Заглавие на курса

Безопасна работа с електронна поща

Тематичен план

 1. Съвети, свързани със защитата
 2. Съвети, свързани със съдържанието на съобщението
 3. Съвети, свързани с поведението на потребителя

Очаквани резултати

След приключване на курса участниците ще:

 • какви действия да предприемат, за да предпазят себе си и тяхната организация от външни заплахи.

Предварителни изисквания

Участниците трябва да притежават компютърна грамотност и базови познания по операционни системи и техните приложения.

Целева група

Ученици от 9. до 12. клас. В тази възраст се предполага, че учениците вече притежават елементарна компютърна грамотност и имат базови познания по операционни системи.

Учители по информатика в средните училища. В курса могат да вземат учители и по други дисциплини, тъй като знанията, придобити в това обучение, повишават безопасната работа на потребителите в интернет среда.

Онлайн ресурси

 

Лекция: Безопасна работа с електронна поща  (Изтегли PDF).

Заглавие на курса

Топ 5 най-често задавани въпроси в киберсигурността

Анотация

Материалът съдържа отговор на най-често задаваните въпроси от ученици в средните училища по време на обучителни семинари с лектори от Лабораторията.

Онлайн ресурси

 

Лекция: Топ 5 най-често задавани въпроси в областта на киберсигурността  (Изтегли PDF).