Занимателна математика за трети клас

Учебно съдържание на курса


 • 1. Рационални начини за смятане
 • 2. Игри със събиране и изваждане до 1000
 • 3. Игри с умножение и деление
 • 4. Игри с подредба на числа
 • 5. Игри с часовника
 • 6. Игри с пари
 • 7. Мерни единици и именувани числа
 • 8. Хитроумни задачи
 • 9. Детективски задачи
 • 10. Рачешки задачи
 • 11. Логически задачи
 • 12. Геометрия
 • 13. Задачи от древността
 • 14. Тест игра

Информация за курса


 

 • Местоположение: Курсовете се провеждат в Национална лаборатория по компютърна вирусология на адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 172 (в сградата на Институт по математика и информатика към БАН)
 • Продължителност: 30 учебни часа за една седмица (от понеделник до петък), разпределени както следва:
  • 1 час: 10:00 ч. до 10:45 ч.
  • 2 час: 11:00 ч. до 11:45 ч.
  • 3 час: 12:00 ч. до 12:45 ч.
  • Обедна почивка: 12:45 ч. до 13:30 ч.
  • 4 час: 13:30 ч. до 14:15 ч.
  • 5 час: 14:30 ч. до 15:15 ч.
  • 6 час: 15:30 ч. до 16:15 ч.
 • Начални дати: за периода юли - август начало всеки понеделник
  (* Забележка: курсът стартира при наличие на най-малко 3 деца. Максималният брой на деца в една група е 9.)
 • Финансови условия: 180,00 лв. с включен обяд и плодова закуска в междучасията.
  (* Забележка: Обядът включва супа, основно ястие, десерт и безалкохолна напитка по избор.)

За допълнителна информация:

 • education@nlcv.bas.bg
 • 02 9733398
 • 088 4747464