Терминологичен речник

Софтуер, свързан с рекламата (Adware)

Терминът "адуер" е съкращение на фразата "рекламиращ софтуер" ("адвертайзинг софтуер" на английски) и се използва за описанието на програми, които са предназначени да показват на потребителя обикновено нежелани от него реклами. Те могат да бъдат изключително дразнещи и пречещи на нормалната работа, като например показването на изскачащи прозорци на екрана, или по-хитри, като добавяне на реклами към сайтовете, разглеждани от потребителя. Макар че понякога показването на реклами е легитимен източник на доход за автора на програмен продукт, който иначе е безплатен, в повечето случаи рекламите са нежелани и считани за пречещи от потребителите.

Стелт

Терминът "стелт" произлиза от военната технология за създаване на самолети, невидими за радара. В областта на защитата на компютърната информация той се използва, когато една програмс (обикновено това е вирус) прехваща всички заявки, които могат да открият присъствието й и модифицира резултатите им по такъв начин, че присъствието й остава скрито за наблюдателя. В зависимост от възможностите на програмната среда и на способностите на програмиста, възможна реализацията на различни степени на стелт. Например, един вирус би могъл да се опитва да скрие само факта, че размерът на заразените от него файлове се е увеличил. Или пък вирусът би могъл да прехване всички възможни заявки за разглеждане на заразените обекти и да промени резултатите, връщани от тях по такъв начин, че признаците за присъствието му да бъдат напълно изличени и заразените обекти да изглеждат напълно чисти. Или пък, ако вирусът се самосъдържа в определен файл или процес, той би могъл да прехване заявките за изброяване на наличните файлове или процеси по такъв начин, че информацията за неговия файл или процес да бъде премахната от връщаната от тези заявки информация.

Троянски кон

Троянски кон е програма, която прави нещо недокументирано, което е предвидено от създателя й, но което някои от потребителите й не биха одобрили, ако знаеха за него. За разлика от термина "компютърен вирус", терминът "Троянски кон" не може да бъде определен формално, защото той включва такива субективни понятия като "умишлено", "щети", "одобрение на потребителя" и т.н.

Различните хора имат различни намерения; това, което един човек счита за вредно друг може да счита за полезно; и различните хора биха одобрили различни действия на компютрите им. Например, програма която запомня натисканите клавиши и ги изпраща на отдалечен сървер би била "вредна" за потребител, чиято парола е открадната чрез нея, но би била "полезна" за полицията, опитваща се да получи достъп до компютъра на заподозрян престъпник.

Шпионски софтуер (Spyware)

Терминът "спайуер" (съкращение от английската фраза за "шиониращ софтуер") се използва за обозначаването на всички видове програми, които събират информация за дейностите, извършвани от потребителя, която информация обикновено има личен характер. Примери за такива видове дейности са записване на това, какви сайтове са били посетени, какви търсения за били извършвани, записване на всички натискания на клавиши (обикновено с цел да бъдат откратнати паролите, използвани от потребителя), какви устройства са свързани с компютъра, съдържанието на адресните книги на потребителя, идентификационният номер на телефона (ИМЕИ), ако спайуерът е инсталиран на смартфон, разговорите, които потребителят е водил когато е бил на линия, правене на "снимки" на съдържанието на екрана на компютъра, и даже включването на свързаните към компютъра камера и микрофон и шпионирането на физическото поведение на потребителя.