Терминологичен речник

Шпионски софтуер (Spyware)

Терминът "спайуер" (съкращение от английската фраза за "шиониращ софтуер") се използва за обозначаването на всички видове програми, които събират информация за дейностите, извършвани от потребителя, която информация обикновено има личен характер. Примери за такива видове дейности са записване на това, какви сайтове са били посетени, какви търсения за били извършвани, записване на всички натискания на клавиши (обикновено с цел да бъдат откратнати паролите, използвани от потребителя), какви устройства са свързани с компютъра, съдържанието на адресните книги на потребителя, идентификационният номер на телефона (ИМЕИ), ако спайуерът е инсталиран на смартфон, разговорите, които потребителят е водил когато е бил на линия, правене на "снимки" на съдържанието на екрана на компютъра, и даже включването на свързаните към компютъра камера и микрофон и шпионирането на физическото поведение на потребителя.