Терминологичен речник

Троянски кон

Троянски кон е програма, която прави нещо недокументирано, което е предвидено от създателя й, но което някои от потребителите й не биха одобрили, ако знаеха за него. За разлика от термина "компютърен вирус", терминът "Троянски кон" не може да бъде определен формално, защото той включва такива субективни понятия като "умишлено", "щети", "одобрение на потребителя" и т.н.

Различните хора имат различни намерения; това, което един човек счита за вредно друг може да счита за полезно; и различните хора биха одобрили различни действия на компютрите им. Например, програма която запомня натисканите клавиши и ги изпраща на отдалечен сървер би била "вредна" за потребител, чиято парола е открадната чрез нея, но би била "полезна" за полицията, опитваща се да получи достъп до компютъра на заподозрян престъпник.