Терминологичен речник

Софтуер, свързан с рекламата (Adware)

Терминът "адуер" е съкращение на фразата "рекламиращ софтуер" ("адвертайзинг софтуер" на английски) и се използва за описанието на програми, които са предназначени да показват на потребителя обикновено нежелани от него реклами. Те могат да бъдат изключително дразнещи и пречещи на нормалната работа, като например показването на изскачащи прозорци на екрана, или по-хитри, като добавяне на реклами към сайтовете, разглеждани от потребителя. Макар че понякога показването на реклами е легитимен източник на доход за автора на програмен продукт, който иначе е безплатен, в повечето случаи рекламите са нежелани и считани за пречещи от потребителите.

Стелт

Терминът "стелт" произлиза от военната технология за създаване на самолети, невидими за радара. В областта на защитата на компютърната информация той се използва, когато една програмс (обикновено това е вирус) прехваща всички заявки, които могат да открият присъствието й и модифицира резултатите им по такъв начин, че присъствието й остава скрито за наблюдателя. В зависимост от възможностите на програмната среда и на способностите на програмиста, възможна реализацията на различни степени на стелт. Например, един вирус би могъл да се опитва да скрие само факта, че размерът на заразените от него файлове се е увеличил. Или пък вирусът би могъл да прехване всички възможни заявки за разглеждане на заразените обекти и да промени резултатите, връщани от тях по такъв начин, че признаците за присъствието му да бъдат напълно изличени и заразените обекти да изглеждат напълно чисти. Или пък, ако вирусът се самосъдържа в определен файл или процес, той би могъл да прехване заявките за изброяване на наличните файлове или процеси по такъв начин, че информацията за неговия файл или процес да бъде премахната от връщаната от тези заявки информация.