Терминологичен речник

Макро вирус

Макро вирусът е вирус, написан на макро езика на офис приложенията - например Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Visio и т.н. Въпреки че повечето макро вируси (и други макро вредителски програми) са написани за офис приложенията на фирмата Microsoft, причината за това е само огромната популярност на тези офис приложения. Макро вируси съществуват практически за всяко приложение, което поддържа макро език - например OpenOffice, AutoCAD и т.н.