Терминологичен речник

Задна вратичка

Задната вратичка обикновено е парче код, поставено в програма за контрол на достъпа, целта на което е да позволи влизането в защитената система без преминаване през нормалната процедура за аутентификация на легитимните потребители (т.е., чрез "заобикаляне на главния вход"). Задните вратички обикновено се поставят от нападател, който вече е успял да получи неразрешен достъп до системата чрез други средства (например, чрез използване на дупка в сигурността), с цел той да може по-късно отново да влиза с минимални усилия. Понякога задни вратички се поставят от самите разработчици на системата, цел да позволят влизането им независимо от нормалните средства за разрешаване на достъпа - например, ако последните поради някаква причина не работят. Тази практика, обаче, е изключително опасна, защото такива задни вратички могат да бъдат открити и използвани от неоторизирани потребители.

Злонамерен софтуер (Malware, Malicious Software)

Думата "малуер" е съкращение на фразата "вредителски софтуер" ("малишъс софтуер" на английски). Това е събирателният термин за обозначаване на програми, които умишлено са проектирани от създателите си да нанасят накакъв вид вреда на този, който ги използва. Думата "вреда" тук се използва в много широк смисъл и може да бъде всичко, което някой потребител може да счита за нежелано. Това може да бъде например просто размножаване на програмата (вирус), събиране на лична информация за потребителя (спайуер), кражба на пароли, показване на нежелани реклами (адуер), или просто унищожение на данните на потребителя (троянски коне).

Зомби

В областта на информационната сигурност терминът "зомби" обикновено се използва за обозначението на компютър, който е изцяло под контрола на нападател и който извършва дейностти, зададени от последния, против волята (и обикновено без знанието) на легитимния си собственик. Голяма група зомбита, контролирани от един и същ нападател (или група нападатели) и обикновено използвани за един и същи вид дейност се нарича мрежа от ботове.