Терминологичен речник

Вирус по електронната поща

Това е вирус, който се разпространява чрез съобщения на електронната поща, в които той обикновено се съдържа като прикачен файл, който съдържа изпълнима програма под една или друга форма - например директно изпълним файл (EXE), документ, съдържащ макроси, или пък файл, съдържащ някакъв вид скрипт. Тялото и/или темата на съобщението обикновено съдържа текст, целящ да изкуши потребителя да отвори (изпълни) вредителския прикачен файл. При изпълнението си, вирусът преглежда адресната книга на компютъра, на който работи, и се саморазпраща на всички адресни контакти, описани в нея. В миналото, подобен вид вируси бяха доста широко разпространени. Но съвременните версии на програми за електронна поща (напр. Microsoft Outlook) са проектирани така, че да е трудно за една програма да разпраща автоматично съобщения чрез тях. Например, когато биват активирани от програма (а не ръчно), те извеждат някакъв вид предупреждение, което изисква ръчен отговор от потребителя. Освен това, сърверите за електронно поща в наши дни обикновено филтрират съобщения, които съдържат лесно изпълними програми като прикачени файлове.