Образователна дейност – докторанти и преподавателска дейност

Основна дейност на Лабораторията са консултациите и експертната помощ в областта на компютърната, комуникационната и информационната сигурност.

Те се извършват по телефон, чрез електронна поща и чрез посещения на място.

Значителна част от тези консултации са многократни и с определена периодичност във времето (най-често месечни).

В групата на консултираните се включват представители на висшата държавна администрация (министерства, агенции, комисии и др.).

Консултации и експертна помощ се предоставят безвъзмездно на Президентство, Министерски съвет, Народно събрание, области и общини на територията на страната.

Обучение и профилактика

Друга важна част от дейността на Лабораторията включва обучението и профилактиката в областта на защитата от атаки, извършвани чрез злонамерен софтуер (компютърни вируси, компютърни червеи, троянски коне, задни врати, нежелан рекламен трафик, шпионски приложения, хакерски атаки и др.).

Тя се извършва за широк кръг от национални институции и организации, включително болници, училища, поделения на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната.

Участие в университети

Лабораторията участва активно в работата на няколко университета при подготовката учебни дисциплини за обучението на студенти и специалисти, както например за миналата година те са:

 • спец-курс на студентите от V и IV курс по дисциплината "Компютърна Вирусология" в Софийския Университет, Факултет по Математика и Информатика, съответно, по време на втори семестър 10/11 (30 часа) и първи семестър 11/12 (30 часа) с лектор проф. д.м.н. Е. Николов;
 • лекции пред студентите от II и I курс по дисциплината "Операционни Системи" в Нов Български Университет, Департамент по Информатика, Бакалавърска степен, съответно, по време на втори семестър 10/11 (30 часа) и първи семестър 11/12 (30 часа) с лектор проф. д.м.н. Е. Николов;
 • лекции пред студентите от III и II курс по дисциплината "Електронна търговия" в Нов Български Университет, Департамент по Информатика, Бакалавърска степен, съответно, по време на втори семестър 10/11 (30 часа) и първи семестър 11/12 (30 часа) с лектор проф. д.м.н. Е. Николов;
 • лекции пред студентите от I и II курс по дисциплината "Информационна сигурност" в Нов Български Университет, Департамент по Информатика, Магистърска степен, съответно, по време на втори семестър 10/11 (30 часа) и първи семестър 11/12 (30 часа) с лектор проф. д.м.н. Е. Николов.
 • лекции пред студентите от II и III курс по дисциплината "Операционни системи" в Бургаския Свободен Университет, Факултет по Математика и Информатика, съответно, по време на втори семестър 10/11 (30 часа) и първи семестър 11/12 (30 часа) с лектор проф. д.м.н. Е. Николов;
 • лекции пред студентите от V и IV курс по дисциплината "Информационна сигурност 1" в Бургаския Свободен Университет, Факултет по Математика и Информатика, съответно, по време на втори семестър 10/11 (30 часа) и първи семестър 11/12 (30 часа) с лектор проф. д.м.н. Е.Николов;
 • лекции пред студентите от IV и III курс по дисциплината "Информационна сигурност 2" в Бургаския Свободен Университет, Факултет по Математика и Информатика, съответно, по време на втори семестър 10/11 (30 часа) и първи семестър 11/12 (45 часа) с лектор проф. д.м.н. Е.Николов;
 • лекции пред студентите от V и IV курс по дисциплината "Защита на Данните" в Технически Университет, Факултет по Компютърни Системи и Управление, съответно, по време на втори семестър 10/11 (30 часа) и по време на първи семестър 11/12 (30 часа) с лектор доц. д-р Д. Полимирова;
 • лекции пред студентите от V и IV курс по дисциплината "Компютърни Мрежи и Системи" в Нов Български Университет, Департамент Информатика, съответно, по време на втори семестър 10/11 (30 часа) и по време на първи семестър 11/12 (30 часа) с лектор доц. д-р Д. Полимирова;
 • лекции (10) пред студентите от V и IV курс по дисциплината "Защита на Данните" в Технически Университет, Факултет по Комуникационна Техника и Технологии, съответно, по време на втори семестър 10/11 (30 часа) и по време на първи семестър 11/12 (30 часа) с лектор доц. д-р Д. Полимирова;
 • лекции пред студентите от V и IV курс по дисциплината "Компютърни Мрежи и Системи" в Бургаски Свободен Университет, Факултет по Математика и Информатика, съответно, по време на втори семестър 10/11 (30 часа) и по време на първи семестър 11/12 (30 часа) с лектор доц. д-р Д. Полимирова;
 • лекции пред студентите от IV и III курс по дисциплината "Методи и Средства за Мрежова Защита" в Нов Български Университет, Департамент по Информатика, съответно, по време на втори семестър 10/11 (30 часа) и по време на първи семестър 11/12 (30 часа) с лектор гл. асист. К. Рогалска;
 • лекции пред студентите от IV и III курс по дисциплината "Методи и Средства за Мрежова Защита" в Бургаския Свободен Университет, Факултет по Математика и Информатика, съответно, по време на втори семестър 10/11 (30 часа) и по време на първи семестър 11/12 (30 часа) с лектор гл. асист. М. Николова;
 • лекции пред студентите от IV и III курс по дисциплината "Мрежова Защита в Linux ОС" в Бургаския Свободен Университет, Факултет по Математика и Информатика, съответно, по време на втори семестър 10/11 (30 часа) и по време на първи семестър 11/12 (30 часа) с лектор асист. Ц. Николов.
 • упражнения и семинари със студентите от III, IV и V курс по дисциплината "Компютърна Вирусология" в Бургаския Свободен Университет, Нов Български Университет, Икономически Университет - София, Технически Университет - София от научния състав на Лабораторията, съответно, по време на втори семестър 10/11 (общо 180 часа) и на първи семестър 11/12 (общо 180 часа);
 • консултации и подготовка на 8 дипломанта - абсолвенти от Софийския Университет, от Техническия Университет - София и от Икономическия Университет - София, които са избрали теми за дипломни работи, имащи отношение към компютърните вируси.
 • основни курсове (на брой 4) за следдипломна специализация по “Компютърна Вирусология”, всеки с продължителност 120 часа (4 седмици x 30 часа) с преподаватели и служители от Софийски Университет - Свободен Факултет, Икономически Университет - Филиал за Следдипломна Квалификация, Технически Университет - Център за Следдипломна Квалификация, Нов Български Университет - Департамент по Информатика, с лектори докторантите от Лабораторията;
 • уводни курса (на брой 4) за следдипломна квалификация по “Компютърна Вирусология”, всеки с продължителност 30 часа (1 седмица х 30 часа) с преподаватели и служители от Софийски Университет - Свободен Факултет, Икономически Университет - Филиал за Следдипломна Квалификация, Технически Университет - Център за Следдипломна Квалификация, Нов Български Университет - Департамент по Информатика, с лектори докторантите от Лабораторията;
 • школи (на брой 8) по “Методи и Средства за Компютърна Защита” съвместно с Народното събрание, Президентството, Министерството на Отбраната, Министерството на Финансите, Министерството на Външните Работи, Министерството на Вътрешните Работи, Министерството на транспорта и Агенцията за енергийно регулиране, за служители от тези ведомства, с общ брой на участниците 80 души в рамките на 16 дни и 80 часа с лектори докторантите от Лабораторията.