F-Prot Antivirus за Microsoft Exchange

Антивирусното решение за Microsoft Exchange

F-PROT Antivirus за Microsoft Exchange версия 2, изграден на основата на най-новото поколение на печелилият награди сканиращ механизъм на F-PROT Antivirus, е антивирусното решение за фирми, които се нуждаят от зашита на техните Exchange сървъри. Лесен за употреба и конфигуриране чрез Microsoft Management Console, F-PROT Antivirus за Exchange предоставя на клиентите защита в реално време и премахването на вируси, червеи, троянски коне и други вредителски програми от съобщения на електронната поща и прикачени към тях файлове на сървърно ниво, преди те да достигнат работните станции. Чрез централизиране на обновлението и следенето на файловете с вирусни сигнатури, администраторите могат да бъдат сигурни, че цялата система е непрекъснато защитавана от най-новите вирусни заплахи.

F-PROT Antivirus за Exchange е предвиден за използване на Exchange 2000 Server, Exchange 2003 Server, както и на Windows Small Business Server 2000 и Windows Small Business Server 2003. Следователно, F-PROT Antivirus за Exchange може да предложи високоскоростната си и висококачествена защита на широк диапазон от потребители на Windows сървъри.

Как работи продуктът

Сканиращият механизъм на F-PROT Antivirus сканира всички входяши съобщения на електронната поща, за да прехване заразените с вируси съобщения и да им попречи да заразят системата. Сканиращият механизъм на F-PROT Antivirus също така сканира и изходящите съобщения на електронната поща, изпратени от Microsoft Outlook. Всички съобщения преминават през сканера F-PROT Antivirus за Exchange и само чистите такива се препращат съм получателя, за когото са предназначени. Ако някое заразено съобщение не може да бъде почистено, то се запазва в папката Quarantined Items. Ако тази папка бъде сканирана след поредното обновление на файла с вирусни сигнатури, F-PROT Antivirus може да е в състояние на почисти изолираните по-рано там съобщения и след това да ги препрати към пощенската кутия на получателя. Заразените съобщения се изолират в папката Quarantined Items според настройките, предпочитани от системния администратор.

Ключови възможности


 • Антивирусна защита за Microsoft Exchange 2000 Server с Microsoft Exchange 2003 Server
 • Бързо сканиране на всички входящи съобщения на електронната поща и на прикачените към тях файлове
 • Бързо сканиране на изходящите от Microsoft Outlook съобщения на електронната поща и на прикачените към тях файлове
 • Използва малко системни ресурси
 • Microsoft Management Console за лесна употреба от системните администратори
 • Автоматично изтриване на входящите съобщения, изпратени от вируси, които се разпращат автоматично по електронната поща (на Exchange 2003)
 • Почистване на входящите съобщения, изпратени от вируси, които се разпращат автоматично по електронната поща (на Exchange 2000)
 • Автоматично обновяване на вирусните сигнатури по Интернет
 • Вредителските съобщения на електронната поща и прикачените към тях файлове автоматично се изолират в папката Quarantined Items
 • Лесен избор на необходимото ниво на защита
 • Водещият на пазара антивирусен механизъм включва усъвършенствано евристично сканиране
 • Съвременна антивирусна защита
 • Интеграция с всички най-нови версии на сървъри за Microsoft Exchange/li>
 • Изключителна бързина
 • Проактивна защита от неизвестни заплахи
 • По-лесно и по-безопасно администриране
 • Намален мрежов трафик
 • Усъвършенствана защита за вашите работни станции
 • Отличната техническа поддръжка и обслужването на клиентите чре www.f-prot.com и по електронна поща са включени в цената на годишния лиценз

Системни изисквания

The following are minimum system requirements only, actual requirements will vary depending on the nature of your environment.

Следното са само минималните системни изисквания; действителните изисквания може да варират, в зависимост от вашата конкретна среда. За да използвате F-PROT Antivirus за Exchange, необходимо е да имате коя да е от следните комбинации на Microsoft Exchange за Windows сървъри:

 • Microsoft Exchange 2000 (SP1) on Windows 2000 Server (SP2)
 • Microsoft Exchange 2003 on Windows 2000 Server (SP3)
 • Microsoft Exchange 2003 on Windows 2003 Server
 • Windows Small Business Server 2000 (Microsoft Exchange 2000)
 • Windows Small Business Server 2003 (Microsoft Exchange 2003)

За да се гарантира, че F-PROT Antivirus за Exchange работи правилно, моля погрижете се системните препоръки на Microsoft да бъдат изпълнени.