Статистика за компютърни атаки и злонамерен софтуер

Регистрирани нови атаки за последните 12 месеца

Регистрирани нови атаки, осъществени към компютри, системи и мрежи за последните 12 месеца.

Процентно разпределение на злонамерен софтуер

Процентно разпределение на злонамерен софтуер за избран период от време.

От - до (месеци)(ГГГГ-ММ)

÷

Съотношение за злонамерен софтуер

Съотношение на осъществени нови атаки към компютри, системи и мрежи за избрани месеци.