Описание на компютърни заплахи и злонамерен софтуер

VB.BKX

2013-02-10

Троянските коне са злонамерени програми, които се представят за добронамерени. Те не се саморазпространяват. Прочети повече

Agent.REK

2013-02-10

Agent.REK поставя и стартира други злонамерени програми на заразената система. Прочети повече

IRCBot.GNS

2013-02-10

W32/IRCBot.GNS представлява троянски кон, съдържащ задна вратичка. Прочети повече

Agent.SLH

2013-02-10

Trojan-Dropper-ите обикновено съдържат различни злонамерени файлове, които се поставят на заразената система. Прочети повече

Tiny.E

2013-02-10

Tiny.E засяга Explorer.exe и създава точка на стартиране в системата. Прочети повече