Описание на компютърни заплахи и злонамерен софтуер

Agent.SLH

2013-02-10

Наричан още: Trojan-Dropper.Win32.Agent.slh

Категория: Malware

Параметри: Платформа: W32

Кратко описание

Trojan-Dropper-ите обикновено съдържат различни злонамерени файлове, които се поставят на заразената система.

Поставените файлове включват задни вратички, ботове, троянски коне и т.н.

Подробно описание

Файловете, разпознавани като Trojan-Dropper.Win32.Agent.slh имат същите характеристики като Trojan-Dropper.Win32.Agent.rek.