Описание на компютърни заплахи и злонамерен софтуер

Agent.TPF

2013-02-16

Наричан още: Trojan-Downloader.Win32.Agent.tpf

Категория: Malware

Параметри: Тип: Trojan-Downloader; Платформа: W32

Кратко описание

Троянските даунлоудъри свалят и исталират нов злонамерен софтуер или едуер на компютъра.

Свалените файлове съдържат задни вратички, ботове, троянски коне и т.н.

Подробно описание

Agent.TPF първоначално пристига като прикрепен файл по спамвана електронна поща, имаща за тема:

Hot News
Hot Pictures
Something Hot

Той използва името "Card.zip", който съдържа копие на злонамерената програма с име "card.scr".

Файловете, разпознавани като Trojan-Downloader.Win32.Agent.tpf имат същите характеристики като Trojan-Dropper.Win32.Agent.rek.