Събития с участието на НЛКВ

ОБУЧЕНИЕ: Компютърна и информационна сигурност

ОБУЧЕНИЕ: Компютърна и информационна сигурност

2017-05-23

Националната лаборатория по компютърна вирусология към БАН стартира курс: “Анализ, почистване и възстановяване на компютърни системи” по проект „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работа с млади таланти“ на постановление 347/08.12.2016 г. на Министерския съвет на Р България

Курсът е предназначен за ученици от Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов", преминали през курс "Компютърни вируси: минало, настояще и бъдеще".

Кратка анотация

Курсът обхваща теми, засягащи техники за анализ, почистване и възстановяване на заразени компютърни системи. Основната цел на курса е да изградят базови компетентности за анализ, почистване и възстановяване на заразени компютърни системи.

Обучение по компютърна и информационна сигурност, съчетано с теория и практика, ще доведе до правилно насочване на компютърните умения на обучаваните в посока на превенция и защита на компютри, системи и мрежи, а не в посока на атакуването им (не малка част от съществуващия злонамерен код се е породил точно от опити да се покажат/докажат недокрай развити специфични умения).

Съвременни методи в училищното образование и работа с млади таланти

Запознаването на участниците с материала е съчетано с реални примери от професионалния живот и работата на лектора. Комбинацията от теоретични познания, които се очакват да бъдат придобити по време на този курс, ще бъдат полезни при евентуална бъдеща работа в областта на методите за превенция и защита на компютри, системи и мрежи от кибератаки.

Курсът е изцяло практически и се провежда в специализирана компютърна среда, осигурена от Лабораторията, в която се решават истински, реални случаи на атаки към компютърни системи. Участниците имат възможност колективно или самостоятелно да решават проблеми, свързани с възстановяването на нормалната работа на компютърни системи. Дава се възможност за колективно събеседване и участници в много случаи стигат успешно до варианти за постигане на крайната цел. Целта на обучението е участниците да споделят знания и опит с другите участници, а не състезание, при което начините за успех остават скрити само за печелившия.

Очаквани резултати

След приключване на курса участниците ще:

-  могат да анализират състоянието на компютърни системи и да разпознават наличието на вредителска програма в тях;

-  знаят основни техники при почистване и възстановяване на заразени компютърни системи.

Разписание на провежданите занятия

Група 1: 25 май 2017 г. от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Група 2: 30 май 2017 г. и 1 юни 2017 ч. от 14:00 ч. до 16:30 ч.

Група 3: 6 и 8 юни 2017 г. от 14:00 ч. до 16:30 ч.

Лектор: доц. д-р Димитрина Полимирова
Място: гр. София, ул. “Акад. Георги Бончев”, блок 8 (Институт по математика и информатика - БАН), зала 172
Работен език: български език

Можете да се регистрирате за семинара тук. Необходимо е предварително да сте влезли в сайта с вашия профил.

Ако нямате създаден профил, можете да го направите безплатно от тук и след това да се регистрирате за семинара.