Събития с участието на НЛКВ

Научно-практическа конференция

Научно-практическа конференция

2016-11-24

Предизвикателствата пред киберсигурността: Информационната сигурност в глобалната мрежа (Рискове, норми, решения)

Националната лаборатория по компютърна вирусология към БАН и Софийски форум за сигурност организират на 28 ноември 2016 година от 9:00 ч. в Централния военен клуб научно-практическа конференция „Предизвикателствата пред киберсигурността: информационната сигурност в глобалната мрежа - рискове, норми, решения“. Конференцията се осъществява със съдействието на Държавната комисия по сигурността на информацията и Комисията за защита на личните данни.

Сред дискутираните въпроси ще са най-новите рискове при съхранението и обработката на информация какви правила следва да се прилагат при създаването и съхранението й и какви са възможните решения за нейното опазване. Специално внимание ще бъде отделено на новите регламенти за защита на личната информация, които влизат в сила от 2018 година.

Конференцията е предназначена за специалисти в областта на информационната сигурност и защитата на личните данни от държавни институции, фирми, частни организации и всички, интересуващи се от проблематиката. Целта е да се създаде платформа, където представители от различни сектори да обменят опит от практиката и да споделят виждания за повишаване на информационната сигурност в България.

Покана и програмата на конференцията можете да свалите от допълнителните материали.

Участието в конференцията е безплатно.

За регистрация и информация: events@sofiaforum.bg , 02/9795366, 0887700458. 

Допълнителен материал

Вижте он-лайн     •     Свалете (400.76 KB)