Събития с участието на НЛКВ

4-та конференция на академиите от Дунавския регион

4-та конференция на академиите от Дунавския регион

2013-04-09

4-та конференция на академиите от Дунавския регион
Science and European Danube Strategy

организирана от
Румънската академия и Европейската академия на науките и изкуствата

Под патронажа на

Н.Пр. г-н Виктор ПОНТА
Министър-председател на Румъния

9 и 10 април 2013, Букурещ