Събития с участието на НЛКВ

ASEM семинар за управление на водата и водните басейни

ASEM семинар за управление на водата и водните басейни

2013-03-15

ASEM (Asia-Europe Meeting) семинар за управление на водата и водните басейни
20-22 март 2013 г., Виетнам

Докладчик: проф. д.м.н. Евгений Николов

За повече подробности преминете на английската версия.

Допълнителен материал

Вижте он-лайн     •     Свалете (3.49 MB)