Последни новини и съобщения

Меморандум за сътрудничество с Института по отбрана и Лабораторията

Меморандум за сътрудничество с Института по отбрана и Лабораторията

2019-02-15

Отчитайки възможностите и желанието за взаимно сътрудничество, на 12.02.2019 г. директорът на Института по отбрана - полк. д-р Димитър Кирков и директорът на Националната лаборатория по компютърна вирусология към Българската Академия на Науките - доц. д-р Димитрина Полимирова, подписаха Меморандум за сътрудничество. С него страните изразиха своята готовност за съвместно участие в проекти, обучения, семинари и конференции, провеждане на съвместни срещи и дискусии, обмен на данни от национални и международни изследвания и проучвания, както и за реализиране на други съвместни инициативи, които биха спомогнали за подобряване на информираността и повишаване капацитета на научната експертиза на двете организации.