Последни новини и съобщения

КИБЕР ИГРИТЕ - БЪЛГАРИЯ 2016 Г.

КИБЕР ИГРИТЕ - БЪЛГАРИЯ 2016 Г.

2016-04-03

Разпространението на Интернет, бързо нарастващият брой на приложенията и потребителите в Световната мрежа, са предпоставка за увеличаване на заплахите, свързани с информационната сигурност и повишаване на риска от кибер атаки. Евентуалните щети след реализирани атаки могат да не са само икономически и финансови, а да са свързани и с човешки жертви. В този контекст, е необходимо непрекъснато търсене на нови решения за кибер сигурност. Освен това, защита на работещите информационни системи и мрежи и осигуряване на устойчивостта им на кибер атаки могат да бъдат постигнати само с адекватно обучение и подготовка на висококвалифицирани специалисти и експерти за кибер отбрана.

С цел да се стимулират и насърчат заниманията, свързани с кибер сигурността и да се предостави възможност на любителите на предизвикателствата в тази област, Институт по отбрана "Проф. Цветан Лазаров" организира национално отборно състезание "КИБЕР ИГРИТЕ - 2016".

Регистрация:

от 1 до 30 април 2016 г.

І кръг: 01-05 май 2016 г.

ІІ кръг: октомври 2016 г.

https://thecybergames.net