Какво казват другите за нас

"Изказваме благодарност на НЛКВ за високия професионализъм при решаване на проблема с възстановяване на важна служебна информация, записана на повредени дискове. Възстановената информация е от археологически проучвания, проведени през 2012 г. и която дейност не може да бъде повторно проведена."

Национален археологичен институт с музей към БАН

„Поднасяме най-искрени благодарности на колектива на НЛКВ за оказаното от него съдействие, свързано с възстановяване на ценна информация на една от работните ни станции. Изказваме задоволство от бързото реагиране и компетентно справяне с проблемните ситуации.”

"ИнфоЕлектроник" – ЕООД

„Благодарим на екипа на Национална лаборатория по компютърна вирусология за оказаното съдействие във връзка с възстановяване на ценни данни от твърд диск, което ни спести много дапълнителни ресурси за възстановяване на загубите. Поднасяме най-искрено уважение към вашия колектив и за неговата отзивчивост и компетентност. Надяваме се, че и занапред можем да разчитаме на услугите ви.”

Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН

„Благодарим за съдействието на НЛКВ по отстраняване на повреда във важен за нас компютър, както и за изчерпателната и полезна информация, дадена ни от екипа по правилата за използване и съхранение на данни върху преносими памети.”

Институт по микробиология към БАН

"Изказваме сърдечни благодарности на НЛКВ - БАН във връзка с професионалното и компетентно съдействие на сътрудници на НЛКВ при отстраняване на проблеми, свързани със сигурността в компютърната система на асоциациата. Благодарни сме за тяхната компетентност и отзивчивост."

Асоциация "Информационно общество"