Международни и национални проекти на НЛКВ

За периода от своето създаване Лабораторията е взела участие в повече от 60 научно-изследователски и научно-приложни проекти, включително 15 международни проекта в рамковите програми на Европейската Комисия.

Публичните международни и национални проекти са свързани с:

 • генериране на алгоритми за контролни суми, използвани в модулите, гарантиращи сигурността на данните;
 • анализ и оценка на компютърна сигурност в мрежова среда;
 • създаване на процедури за проверка на комуникационна сигурност на корпоративно комуникационно оборудване;
 • експериментални изследвания на сигурността на система за нестандартни системни конфигурации на корпоративни организации;
 • цялостно апробиране на програмни и апаратни средства, използвани за покриване на международни стандарти в областта на информационна сигурност;
 • поръчкови изследвания за анализ и оценка на сигурността на крайно високочестотно безжично оборудване;
 • изследвания, свързани с проверка на пълен жизнен цикъл и пълна мощност на криптопроцедури, използвани за оценка на криптографична сигурност на корпоративни програмни средства;
 • експериментални изследвания, свързани с правилата за обработка на графични и музикални обекти и съответната им оценка по отношение на стеганосигурност;
 • анализ и оценка на Интернет/Екстранет/Интранет критични инфраструктурни обекти по отношения на тяхната кумулативна киберсигурност.

Проекти, изпълнявани за Министерство на отбраната:


 • антивирусна оценка на компютърни и комуникационни взаимодействия;
 • възможности за използване на антивирусна защита в локални операции;
 • планиране на оперативни действия в мрежова операционна система;
 • антивирусна защита на офис-работни места в мрежова среда;
 • антиспам процедури за защита и профилактика на сървъри;
 • динамично управление на резидентни защити в мрежова среда;
 • оценка на заплахите в SQL базирани приложения и системи;
 • възможности за анализ на системни регистри в реално време;
 • процедури за сигурност в системи с firmware компоненти.
 • методи и средства за защита от мрежови rootkit атаки.

Проекти, изпълнявани за Министерство на вътрешните работи:


 • изграждане на сървърни защити в реално време за бази от данни;
 • оценка на възможностите за проникване в защитени мрежи;
 • вирусни сигнатури с двойно действие и тяхното използване;
 • технически средства за защита от мрежови въздействия;
 • анализ на злонамерени атаки в WEB-базирани приложения;
 • процедури и политики за сигурност в йерархични мрежови структури;
 • изграждане и управление на spam филтри за локални мрежи;
 • възможности за защита от spyware при безжични приложения;
 • динамично управление на бази данни от вирусни сигнатури;
 • защита от прониквания в корпоративни мрежови структури.

Проекти, изпълнявани за Министерството на образованието и науката:


 • компютърно моделиране на вируси и тяхното разпространение;
 • оценка и анализ на злонамерени атаки и злонамерен софтуер;
 • национален портал за киберсигурност.