Международно и национално сътрудничество

Лабораторията има успешно сътрудничество в рамките на двустранни и много-странни проекти с университети и научни организации от САЩ, Русия, Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия, Щвейцария, Швеция, Дания, Финландия, Исландия и др.

НЛКВ поддържа тясно сътрудничество със световно известни институции, работещи в областта на сигурността, като института SANS, организацията за проследяване на хакерски атаки и усъвършенстване на средствата за мрежова защита Dshield Inc., координационния център на CERT в института по софтуерен инженеринг към университета Карнеги Мелън, и др.

По-важните публични теми разработвани от Лабораторията, с международни и национални възложители включват:

 • изследване и оценка на методите за мрежова защита от компютърни вируси;
 • разработване и използване на математически модели за оценка на разпространението на компютърни вируси;
 • изследване на влиянието на микропрограмните операции върху вирулентността на самомутиращите компютърни вируси;
 • компютърно моделиране на състав, структура и разпространение на компютърни вируси;
 • алгоритми за контролни суми използвани за проверка на целостта/интегритета на потоци от данни;
 • процедури за оценяване в реално време на гранична защитна шумоустойчивост на корпоративно комуникационно оборудване;
 • изследване на възможностите за атакуване на нестандартни конфигурации от типа клиент-сървър;
 • използване на международни стандарти за оценка на информационна сигурност на корпоративни desktop, notebook и mobile системи;
 • изследване на възможности за преднамерено задържане на трафик при безжични Интернет сесии;
 • крипто-оценка на устойчиви апаратни и програмни средства работещи в корпоративна среда;
 • специфична обработка на стего-обекти с цел гарантирана устойчивост в публична среда;
 • методи за оценка на критична инфраструктура, работеща в Интернет обкръжение.

Лабораторията има редовно участие в електронните конференции на мрежите: INet, ISOC, JANet, OMNet, UUNet, VIRNet, KAZNet, DCPlusNet.

Лабораторията участва активно в инициативите и проектите на:

 • ACM (Association for Computer Machinery);
 • CARO (Computer Antivirus Researcher's Organization);
 • EICAR (European Institute for Computer Antivirus Research);
 • IEEE/CS (IEEE's Computer Society);
 • IFIP/TC11 (IFIP's Technical Committee 11);
 • ISSA (Information Systems Security Association);
 • ITAA (Information Technology Association of America);
 • WITSA (World Information Technology and Services Alliance)

за:

 • информационна сигурност;
 • изследване и класифициране на новопоявяващи се вируси;
 • създаване на международен компютърен вирусен каталог;
 • стандартите на криптиране;
 • системите за контрол на достъпа;
 • защита на информацията в различните платформи;
 • възстановяване на данни;
 • комуникационната сигурност на SQL сърверите;
 • компютърната сигурност в технологията клиент/сървър и др.

Лабораторията е член на световното обединение на разработчиците на антивирусен софтуер – Anti Virus Products Developers.

Лабораторията проявява традиционно висока активност в електронните панелни дискусии, организирани по време на световни и европейски конференции, посветени на сигурността на данните и на вирусните проблеми.

По линията на Международната федерация по обработка на информацията (IFIP) Лабораторията има лични контакти и официална кореспонденция за участие в различни технически комитети и експертни мероприятия, като например:

 • IFIP/TC11/WG 11.1 Security Management;
 • IFIP/TC11/WG 11.3 Database Security;
 • IFIP/TC11/WG 11.5 System Integrity and Control;
 • IFIP/TC11/WG 11.8 Computer Security Education.

Само за последната година в Лабораторията са били на посещение телевизионни журналисти от САЩ, Англия, Германия, Франция и Италия, както и пишещи журналисти от САЩ, Норвегия, Швеция, Италия и Испания.