Структура и поделения в Национална лаборатория по компютърна вирусология

Директор

доц. д-р  Димитрина ПОЛИМИРОВА
тел. +359 2 9733398
dimitrina.polimirova@nlcv.bas.bg

Лаборатория по компютърна сигурност

Ръководител:
асистент Цветомила ТЪРНАВСКА
тел. +359 2 9793096
cvetomila.tyrnavska@nlcv.bas.bg

Методи и средства за откриване и отстраняване на компютърни вируси и техните разновидности в компютри и компютърни системи с различни операционни системи и платформи.

Лаборатория по комуникационна сигурност

Ръководител:
асистент Цецко НИКОЛОВ
тел. +359 2 9793096
cecko.nikolov@nlcv.bas.bg

Методи и средства за мрежова защита от компютърни вируси и техните разновидности в компютри и компютърни системи с различни операционни системи и платформи.

Лаборатория по информационна сигурност

Ръководител:
асистент Павел КОДЖАБАШЕВ
тел. +359 2 9793096
pavel.kodjabashev@nlcv.bas.bg

Методи и средства за информационна сигурност в компютри и компютърни системи с различни операционни системи и платформи.

Лаборатория по е-Управление

Ръководител:
доц. д-р Камен СПАСОВ
тел. +359 2 9793096
egovlab@nlcv.bas.bg
kamen.spasov@nlcv.bas.bg

Методи и средства за електронно управление на йерархично подредени административни структури.