Подготвителен курс за SAT Subject Mathematics 2

В курса са предвидени:

 • 7 диагностични теста, по един за всеки раздел;
 • 4 пълни подготвителни теста;
 • задълбочен преговор;
 • печатни/електронни материали;
 • стратегии за самостоятелна подготовка.

Теми

 

 • 1. Algebra;
 • 2. Plane Geometry;
 • 3. Solid Geometry;
 • 4. Coordinate Geometry;
 • 5. Trigonometry;
 • 6. Functions;
 • 7. Statistics;
 • 8. Miscellaneous Topics.

 

Литература

 

 • 1) Kaplan SAT Subject Test Mathematics Level 2, 2013-2014;
 • 2) The Official SAT Subject Tests in Mathematics Levels 1 & 2 Study Guide.

 

Информация за курса

 

Език на преподаване: английски език

 

Местоположение: Курсовете се провеждат в Национална лаборатория по компютърна вирусология на адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, зала 172 (в сградата на Институт по математика и информатика към БАН)

Продължителност: 30 учебни часа, разпределени както следва:

 • Вторник и четвъртък от 16:00 ч. до 18:30 ч. в продължение на 5 седмици.
  Начални дати:
  • 24 септември 2013 г.
   (Забележка: курсът е подходящ за участниците, желаещи да се явят на SAT на 2 ноември 2013 г. )
  • 29 октомври 2013 г.
   (Забележка: курсът е подходящ за участниците, желаещи да се явят на SAT на 7 декември 2013 г. )
  • 03 декември 2013 г.
   (Забележка: курсът е подходящ за участниците, желаещи да се явят на SAT на 25 януари 2014 г. )
  • 25 март 2014 г.
   (Забележка: курсът е подходящ за участниците, желаещи да се явят на SAT на 3 май 2014 г. )
  • 29 април 2014 г.
   (Забележка: курсът е подходящ за участниците, желаещи да се явят на SAT на 7 юни 2014 г. )
 • Съботен курс в продължение на 10 седмици.
  Група 1: от 10:00 ч. до 12:30 ч.
  Група 2: от 13:00 ч. до 15:30 ч.
  Група 3: от 16:00 ч. до 18:30 ч.
  Начални дати:
  • 28 септември 2013 г. (Забележка: курсът е подходящ за участниците, желаещи да се явят на SAT на 7 декември 2013 г.)
  • 22 февруари 2014 г. (Забележка: курсът е подходящ за участниците, желаещи да се явят на SAT на 3 май 2014 г. )
  • 22 март 2014 г. (Забележка: курсът е подходящ за участниците, желаещи да се явят на SAT на 3 юни 2014 г. )

Забележка: курсът стартира при наличие на най-малко 5 участника. Максималният брой обучаеми в една група е 9.

Финансови условия: 150,00 лв. (в цената не са включени учебници и калкулатори)

Информация за преподавателя

Име: Вилислав Николов Бучакчиев

Преподавателски опит:

 • Преподавател
  • Преподавал лекции на курсове с размери 10–120 студенти, съставял курсове, изпитвал и оценявал. Координирал и ръководил екипи от 1–3 асистенти и оценители.
  • Курсове, преподавани в Университета на Маями:
  • Математически анализ - всички нива. Линейна алгебра. Дискретна математика. Вероятности и статистика. Общо 48 курса.
  • Курсове, преподавани в Университета на Калифорния в Ървайн:
  • Математически анализ - всички нива. Дискретна математика. Комплексен анализ и приложения. Общо 11 курса.
 • Асистент
  • Водил упражнения, дискусии и компютърни лабораторни занятия. Провеждане на тестове и оценяване на студентски работи. Организация на студентски доклади. Подготовка и съставяне на данни и софтуер и провеждане на емпирични компютърни тестове със студентите. Използуван софтуер: Matlab, Maple, SAS, Excel.
  • Курсове в Университета на Юта:
  • Корпоративни финанси, Инвестиции, Микроикономика.
  • Курсове в Университета на Калифорния в Ървайн:
  • Математически анализ - всички нива, Обикновени диференциални уравнения, Линейна алгебра, Абстрактна алгебра, Линейно и нелинейно оптимиране, Числен анализ.
  • Курсове в Софийския университет:
  • Математически анализ 1 и 2.
  • Курсове в ВВТУ:
  • Математически анализ 1 и 2, Диференциални уравнения и Финансова математика.

Факултативна дейност

 • Математически ученически кръжок (Math Circles at UCI), 1997 – 2003. Под ръководството на Людмил Кацарков. Поддръжка на интернет страницата, провеждане на дискусии с учениците, разработка на печатни материали и, понякога, провеждане на самостоятелни лекции.
 • Калифорнийско лятно училище за математика и наука (California State Summer School for Mathematics and Science - COSMOS), 1999 – 2003. Лятна програма за работа с талантливи средношколци. Водене на лекции и упражнения, подготовка на печатни материали и интернет страницата. Подготовка и проверка на тестове и състезания.

Награди

 • Connelly Award, Юни, 2004 г. Присъжда се на докторанти от името на Департамента по математика на Университета на Калифорния в Ървайн за отличие в преподаването и научните изследвания.
 • Dean’s Graduate Fellowship, Януари - Юни, 2000 г. UCI School of Physical Sciences.

Пълната автобиография можете да свалите тук.

За допълнителна информация:

 

 • education@nlcv.bas.bg
 • 02 9733398
 • 088 4747464