Специализиран курс по математика за завършили пети клас

Учебно съдържание на курса


 • 1. Преговор върху естествени числа и делимост в множеството на естествени числа.
 • 2. Дробни числа. Десетични и обикновени дроби и действия с тях.
 • 3. Част от число и процент и приложенията им в различни типове задачи.
 • 4. Общи задачи. Задачи от движение, задачи за естествени и дробни числа, задачи от измерване на време.
 • 5. Основни геометрични фигури. Триъгълник, четириъгълник, многоъгълник, куб, правоъгълен паралелепипед. Пресмятане на ъгли, дължини, лица и обеми.
 • 6. Закономерности. Главоблъсканици и ребуси с естествени числа.
 • 7. Множества. Комбинаторика. Задачи с логически характер.
 • 8. Геометрични фигури. Равнолицевост, разрязвания,сглобявания и покрития.
 • 9. Принцип на Дирихле. Инварианти.
 • 10. Задачи за подготовка за състезанията по математика.

Информация за курса


 • Местоположение: Курсовете се провеждат в Национална лаборатория по компютърна вирусология на адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 172 (в сградата на Институт по математика и информатика към БАН)
 • Продължителност: 30 учебни часа за една седмица (от понеделник до петък), разпределени както следва:
  • 1 час: 10:00 ч. до 10:45 ч.
  • 2 час: 11:00 ч. до 11:45 ч.
  • 3 час: 12:00 ч. до 12:45 ч.
  • Обедна почивка: 12:45 ч. до 13:30 ч.
  • 4 час: 13:30 ч. до 14:15 ч.
  • 5 час: 14:30 ч. до 15:15 ч.
  • 6 час: 15:30 ч. до 16:15 ч.
 • Начални дати: за периода юли - август начало всеки понеделник
  (* Забележка: курсът стартира при наличие на най-малко 3 деца. Максималният брой на деца в една група е 9.)
 • Финансови условия: 180,00 лв. с включен обяд и плодова закуска в междучасията.
  (* Забележка: Обядът включва супа, основно ястие, десерт и безалкохолна напитка по избор.)

Информация за преподавателя

Име: Сийка Ангелова Гашарова

Дата на раждане: 01.11.1949 г.

Трудов стаж: 36 год. трудов стаж.

 • 2012 г. - 2013 г. - ЧСОЕУ "ЕСПА";
 • 2009 г. - 2012 г. - 10 СОУ;
 • 1999 г. - 2009 г. - ПГМЕ "Н. Вапцаров";
 • 1982 г. - 1999 г. - 1-во СОУ "П.Славейков";
 • 1978 г. - 1982 г. - 119 СОУ;
 • 1975 г. - 1978 г. - 73 СОУ.
 • 1983 г. - 2012 г. - Базов учител на факултета по математика

За допълнителна информация:


 • education@nlcv.bas.bg
 • 02 9733398
 • 088 4747464