Терминологичен речник

Парола

Паролата обикновено е сравнително къс низ от знакове, който се предполага, че е известен само на легитимния потребител на системата и който се използва за аутентификацията на този потребител, с цел предоставянето му на достъп до системата. Различните системи налагат различни ограничения върху избора на пароли - минимална и максимална дължина, множество от знакове, които могат и/или трябва да бъдат използвани и т.н. Някои от съвременните системи позволяват използването на т.нар. фрази за достъп - дълги поредици от символи, които могат да бъдат групирани в множество смислени думи и даже в цели изречения. Системите с висока степен на защитеност често прилагат и допълнителни средства за разпознаване на потребителя, като биометрични данни, електронни карти и т.н.