Терминологичен речник

Логическа бомба

Логическата бомба е част от програмен код в голяма програма, който код е програмиран от създателя на програмата и през повечето време е неактивен - до изпълнението на някакви външни условия. Когато тези условия бъдат изпълнени, кодът се активира и извършва някакъв вид вредителска дейност. Тази дейност може да бъде всичко, което е направимо по програмен път - изтриване на информация, непозволено предаване на информация, блокиране на достъпа, предоставяне на непозволен достъп и т.н. Вредителското действие не е единствената цел на голямата програма; последната обикновено извършва някаква полезна функция. Логическата бомба се програмира от създателя на програмата при нейното създаване - тя не е резултат от заразяване с вирус или от някакъв друг вид промяна, предизвикана от външни фактори.