Събития с участието на НЛКВ

Среща за подкрепа на Дунавския регион

Среща за подкрепа на Дунавския регион

2013-03-22

Среща на научните организации за подкрепа на Дунавския регион

21-22 март 2013 г., Съвместен изследователски център, Испра, Италия

Докладчик: доц. д-р Димитрина Полимирова

През 2012 г. Съвместния изследователски център на Европейската Комисия (СИЦ) стартира инициатива за предоставяне на научна подкрепа за реализирането на целите на Стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав (EUSDR).

Целта на СИЦ е събирането на едно място на съществуващата научна експертиза и данни, които да подпомогнат създателите на политики и други заинтересовани страни при идентифицирането на политическите мерки и действия, свързани с ефективното изпълнение на Дунавската стратегия.

СИЦ предвижда изграждането на четири водещи тематични клъстера:

1. Danube Water Nexus;
2. Danube Land and Soil Nexus;
3. Danube Air Nexus;
4. Danube Bio-energy Nexus.

Дейността на четирите тематични клъстера ще бъде подпомагана от още две хоризонтални инициативи на СИЦ:

1. База данни с научни данни за региона на р. Дунав и
2. Стратегия за интелигентна специализация на Дунавския регион.

Допълнителен материал

Вижте он-лайн     •     Свалете (4.31 MB)